COVID-19 yayılmasını ləngitmək üçün 20 mart 2020-ci il tarixindən etibarən klinikamızı müvəqqəti bağlamaq qərarına gəldik. Veb saytımızda açdığımız tarixi elan edəcəyik.