Zahide Yetiş’le programında Yrd. Doç. Dr. Alp Baturalp I Kök Hücre Tedavisi I Fizyorem