Kök Hücre Tedavileri hakkında Çağla ile Yeni Bir Gün programına konuk olduk.